SZAMOSDOB KÖZSÉG, SZATMÁR MEGYE, ROMÁNIA

FINANTARE NONPROFIT - CULTE SI SPORT

Sume alocate anul 2020

Nrcrt

Solicitant

Titlu proiect

Punctaj final

Suma alocată din Bugetul Local

Coofinanţare

1

Parohia Ortodoxă Doba

Introducere GAZ, reparaţii anexe, diverse reparaţii, Îngrădire terasă capela mortuară, înlocuire burlane la biserică, achiziţionare 3 uşi termopane la biserică

94,97

11.992

13.000

2

Parohia Ortodoxă Boghiş

Renovare exterioară la biserică, manoperă şi materiale

83,75

10.575

5.000

3

Parohia Ortodoxă Paulian

Construirea unei clopotniţe la capela mortuară şi mutarea unui clopotinea pe structură din beton cu pereţi din cărămidă, refacerea acoperişului pe pridrorul bisericii, subzidirea capelei de cimitir- manoperă şi materiale

83,75

10.575

5.000

4

Parohia Reformată Doba

Renovări interioare casă parohială – gletuire, parchet, gresie/faianţă, izolare pereţi interiori, materiale şi manoperă

92,98

11.741

10.000

5

Parohia Ortodoxă Traian

Înlocuire învelitoare acoperiş biserică, reparaţii scurgere apă acoperiş, reparaţii stablon biserică în limita posibilităţilor  - materiale şi manoperă

77,57

9.795

2.000

6

Parohia Ortodoxă  Dacia

Reabilitare acoperiş parohie, - materiale şi manoperă

79,08

9.985

3.000

7

Parohia Reformată Boghiş

Renovare scară de la clopot, construirea unui gard la parohie – materiale şi manoperă

81,86

10.337

4.000

 

Suma alocată ACS VOINŢA DOBA

75.000 lei

Coofinanţare 7.500 lei

 

COMUNA DOBA invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: culte şi sport. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile culte / sport pe anul 2020 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : buget local, valoare totală 150.000 lei – (75.000 culte şi 75.000 sport); Data limita pentru depunerea propunerilor de proiect: 02.04.2020 ora 15:00; Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: loc. Doba, str. Principală, nr. 74, cp 447125, jud. Satu Mare’ Selecţia si evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 03.04.2020 – 15.04.2020; Data comunicărilor rezultatelor este: 16.04.2020 - ora 15. Informatii suplimentare se pot obtine la adresa http://www.primariadoba.ro, tel/fax 0261-869135, 0261-869115, email primariadoba@protonmail.com
În urma analizării propunerilor, conform Regulamentului de finanţare, au obţinut finantare următorii:

Nr. crt

Solicitant

Nr. înreg. solicitare

Eligibilitate

Suma alocată

Coofinanţare

1

Parohia Ortodoxă Doba

109/09.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

2

Parohia Ortodoxă Boghiş

111/11.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

3

Parohia Ortodoxă Paulian

108/09.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

4

Parohia Reformată Doba

90/17.04

Eligibil

5.000 lei

500 lei

5

Parohia Ortodoxă Traian

107/09.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

6

Parohia Ortodoxă  Dacia

112/11.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

7

Parohia Reformată Boghiş

104/02.05

Eligibil

5.000 lei

500 lei

8

A.C.S. VOINŢA DOBA

113/11.05

Eligibil – 94 puncte

35.000 lei

3.500 lei

 

Anunţ de participare

COMUNA DOBA, COD FISCAL: 3963838, LOC. DOBA, STR. PRINCIPALĂ, NR. 74, judeţul SATU MARE, telefon 0261869115, fax 0261869135, email primariadoba@yahoo.com

 

Institutia COMUNA DOBA invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: culte şi sport.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabila a proiectelor din domeniile culte / sport pe anul 2018 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

Sursa de finanţare a contractului şi valoarea : buget local, valoare totală 70.000 lei – (35.000 culte şi 35.000 sport);

Data limita  pentru depunerea propunerilor de proiect: 14.05.2018 ora 15:00;

Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: loc. Doba, str. Principală, nr. 74, cp 447125, jud. Satu Mare’

Selecţia si  evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare , în perioada 15.05.2018 – .30.05.2018;

Data comunicărilor rezultatelor este: 31.05.2018 - ora 15

 » 00 Regulament CULTE si sport - HCL -
» 1. Ghidul solicitantilor CULTE - hcl -
» 2. Ghidul solicitantilor_Sport - hcl -