SZAMOSDOB KÖZSÉG, SZATMÁR MEGYE, ROMÁNIA

CL - Proiecte de hotarari - Minute» 16.03.2021 - proiect HCL si referat aprobare - asezari informale - doba -
» 16.03.2021 - Referat de aprobare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2022 -
» 16.03.2021 - referat de aprobare - prima inscriere strazi - Boghis Paulian Dacia Traian -
» 16.03.2021 Proiect de hotarare taxe si impozite 2022 -
» 16.03.2021 - proiect hotarare prima iscriere strazi Boghis Paulian Dacia si Traian -
» proiect de hotarare schimbare denumire aft school in scoala gimnaziala boghis -
» proiect de hotarare actualizare ITE - Amenajare statii autobuze -
» proi hcl strategia 2021 - 2027 -
» 06.04.2021 - proiect de hotarare nr. 16 si referat aprobare - BVC 2021 -
» 06.04.2021 - proiect de hotarare nr. 15 si referat de aprobare - utilizare excedent 2020 -
» 02.04.2020 - Anunt Proiecte de Hotarare -
» 16.04.2020 - Anunt convocare CL -
» 16.04.2020 - dispozitia nr. 47 - convocare CL -
» 23.04.2020 - Minuta sedintei CL -
» 29.04.2020 - PV sedinta 23.04.2020 -
» 29.04.2020 - Minuta sedintei CL -
» Proiect de hotarare si referat de aprobare - transformare post -
» proiect de hotarare cont executie a bugetului de venituri si cheltuieli -
» Anunt convocare CL - 28 mai 2020 ora 10 -
» PV sedinta CL 29.04.2020 -
» Minuta sedinta CL 28.05.2020 -
» PH - prelungire SGB 322 - 26.09.2020 -
» referat de aprobare PH - prelungire SGB 322 - 26.09.2020 -
» Proiect de hotarare si referat de aprobare - Rectificare BVC -
» anunt convocare CL in sedinta ordinara -
» 17.06.2020 - PV sedinta CL -
» 17.06.2020 - Minuta sedintei cl 17.06.2020 -
» 24.06.2020 - proiect HCL si referat de aprobare - Iluminat Public -
» PV sedinta CL 17.06.2020 -
» 29.06.2020 - PH si referat de aprobare alegere presedinte de sedinta -
» 09.07.2020 - minuta sed CL -
» 14.07.2020 - PV sedinta CL -
» nr. 23 - 14.08.2020 - Proiect de hotarare si referat de aprobare - INVENTAR 322 -
» nr. 24 - 26.08.2020 - Proiect de hotarare si referat de aprobare - Zonare fiscala UAT DOBA -
» nr. 25 - 28.08.2020 - Proiect de hotarare si referat de aprobare - PRELUNGIRE PUG -
» nr. 26 - 01.09.2020 - Proiect de hotarare si referat de aprobare - RECTIFICARE BVC -
» nr. 27 - 02.09.2020 - Proiect de hotarare si referat de aprobare - EXECUTIE BUGET TRIM II -
» nr. 28 - 02.09.2020 - Proiect de hotarare si referat de aprobare - PROTOCOL GREENPOINT -
» nr. 29 - 02.09.2020 - Proiect de hotarare si referat de aprobare - actualizare ITE Scoala si Gradinita Boghis - PNDL -
» Anunt Proiecte he hotarari - termen 15.09.2020 -
» Convocator sedcinta CL - 18.09.2020 - ora 10 la PRIMARIE -
» Anunt convocare CL - 09.11.2020 - ora 11 -
» Proiect de hotarare nr. 31 - 04.11.2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» Proiect de hotarare nr. 32 - 04.11.2020 - privind organizarea comisiilor de specialitate -
» Proiect de hotarare - nr. 33 - 04.11.2020 -alegerea viceprimarului -
» DISPOZITIA nr. 119 - 05.11.2020 - convocare adunare sateasca localitatea TRAIAN - 22.11.2020 - ora 14 -
» proiect hcl nr. 34 - 04.11.2020 - privind aprobarea ROF a CL Doba -
» proiect hcl nr. 35 - 04.11.2020 - privind aprobare pret referinta masa lemnoasa 2021 -
» proiect hcl nr. 36 - 04.11.2020 - privind insusire doc cadastrala alipire teren pt sala sport -
» proiect hcl nr. 37 - 05.11.2020 - privind aprobare ITE Drum agricol -
» proiect hcl nr. 38 - 09.11.2020 - privind aprobare inrolare SNEP - ghiseul.ro -
» proiect hcl nr. 39 - 09.11.2020 - privind desemnare reprezentanti CL in consiliul de administratie a scolii -
» proiect hcl nr. 40 - 09.11.2020 - privind instrumentarea proiectului -Dotarea unităţilor de învăţământ din Comuna Doba pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de învăţare în mediul online -
» PV sedinta CL - 09.11.2020 -
» proiect hcl nr. 41 - 23.11.2020 - privind aprobarea modificarii act constitutiv ADI Acsa -
» proiect hcl nr. 42 - 24.11.2020 - privind aprobarea de acordare burse scolare sem I - an scolarv 2020 - 2021 -
» proiect aprobare retea scolara 2021 - 2022 -
» ANUNT sedinta convocare CL - 09.12.2020 - ora 11 -
» 14.12.2020- Proiect de hot nr. 43 - rectificare BVC -
» convocator sedinta extraordinara ONLINE - 17.12.2020 - ora 11 -
» PH nr. 44 - aprobare preluare in inventar - APASERV IID -
» PH nr. 45 - modificare HCL nr. 42-2020 - cuantum burse scolare - sem I 2020-2021 -
» PH nr. 46- rectificare BVC -
» referat de aprobare si raport de specialitate proiect HCL nr. 46- rectificare BVC -
» PV sedinta CL 09.12.2020 -
» Minuta sedintei CL 09.11.2020 -
» Proiect retea scolara 03.12.2020 -
» minuta sedinta CL extraordinara 17.12.2020 -
» PV sedinta CL extraordinara - 17.12.2020 -
» Dispozitia nr. 135 - 14.12.2020 convocare sedinta CL extraordinara -
» Dispozitia nr. 141 - 23.12.2020 convocare sedinta CL extraordinara -
» Minuta sedintei 29.12.2020 -
» PV seidnta CL extraordinara 29.12.2020 -
» PH nr. 1 - 2021 - si referat aprobare - privind stabilire taxe locale 2021 -
» PH nr. 2 - 2021 - si referat aprobare - privind organizarea retelei scolare -
» anunt convocare cl 18.01.2021 -
» Minuta sedintei 18.01.2021 -
» 22.01.2021 - pv sedinta CL din 18.01.2021 -
» 22.01.2021 - Proiect de hotarare nr. 4- aprobare aa 10 - contract delegare apa-canal - si referat aprobare -
» 22.01.2021 - Proiect de hotarare nr. 3 - plan actiuni beneficiari VMG 2021 si referat aprobare -
» 25.01.2021 - anunt proiecte de hotarare -
» 25.01.2021 - Proiect de hotarare nr. 5 - nominalizare membrii comisie evaluare performante secretar general si referat aprobare -
» 29.01.2021 - anunt proiecte de hotarare -
» 29.01.2021 - Proiect de hotarare nr. 6 - mod valorificare masa lemnoasa - si referat aprobare -
» 29.01.2021 - Proiect de hotarare nr. 7 - nivel maxim si pret maxim masa lemnoasa - si referat aprobare -
» 15.02.2021 - anunt proiecte de hotarare -
» 15.02.2021 - Proiect de hotarare nr. 8 - asociere ADI ACSA - si referat aprobare -
» 19.02.2021 - anunt convocare CL - 26.02.2021 -
» 19.02.2021 - dispozitia nr. 19 - convocare CL - 26.02.2021 -
» 26.02.2021 - minuta sedintei CL -
» 06.04.2021 - proiect de hotarare nr. 17 si referat aprobare - actualizare SF apa-canal POIM Apaserv -
» 06.04.2021 - proiect de hotarare nr. 18 si referat aprobare - coofinantare proiect apa-canal POIM Apaserv -
» 06.04.2021 - proiect de hotarare nr. 19 si referat aprobare - strategia de tarifare proiect apa-canal POIM Apaserv -
» 16.03.2021 - 1239 - Referat de aprobare ITE statii autobuze -
» 16.03.2021 - referat de aprobare PH - strategia de dezvoltare locala 2021 - 2027 -
» 16.03.2021 - referat de aprobare PH schimbare denumire aft school in scoala -
» 16.04.2021 - Anunt CONVOCARE CL 22.04.2021 -
» 16.04.2021 - Invitatie sedinta CL - 22.04.2021 - ora 11 la casa de cultura Doba -
» PV sedinta 26.02.2021 -
» PV - sedinta CL - 22.04.2021 -
» PH nr. 22 - 19.04.2021 - acord proiect Silvomediu -
» PH nr. 21 - 19.04.2021 - privind preluarea in domeniul public al comunei Doba, terenuri forestiere -
» Convocator sedinta extraordinara CL - 12.05.2021 - ora 10 - sediu Primarie -
» 12.04.2021 - PH nr.20 - aprobare organigrama si stat de functii -
» 20.04.2021 - PH nr. 23 - aprobare Plan Analiza si acoperire Riscuri -
» 26.04.2021 - PH nr.24 - privind participarea finantare - Reabilitare sediu Primarie - si aprobare ITE - Proiect CNI -
» 11.05.2021 - PH nr.25 - Instrumentare proiect-Sala de educatie fizica Scolara - Proiect CNI -
» 11.05.2021 - PH nr. 26 - modificare HCL nr. 42 - din 2020 - burse scolare sem I -
» 11.05.2021 - PH nr.28 - aprobare cont executie BVC 2020 -
» PV sedinta CL 12.05.2021 -
» Invitatie sedinta CL - 26.05.2021 - ora 12 - la sediul Primariei -
» ANUNT convocare sedinta CL - 26.05.2021 - ora 12 - la sediul Primariei -
» 12.04.2021 - Referat de aprobare Organigrama -
» 11.05.2021 - Anexa 1 - PH nr.28 - aprobare cont executie BVC 2020 - sectiunea de functionare -
» 11.05.2021 - Anexa 2 - PH nr.28 - aprobare cont executie BVC 2020 - Facilitati fiscale acordate in anul 2020 -
» 11.05.2021 - Anexa 3 - PH nr.28 - aprobare cont executie BVC 2020 - Lista de ramasita -