SZAMOSDOB KÖZSÉG, SZATMÁR MEGYE, ROMÁNIA

TAJBEMUTATO

       Földrajzi elhejezkedés

    Szamosdob község a kárpat medencében találhatö (Transzilvániában), Szatmár megyének az éjszaki részében, határai szomsédósak - éjszak keletröl Magyarórszaggal, nyugat - kelet felöl Majtény községgel, nyugatról Terebesti községgel, dél-röl Szatmarel községgel és dél nyugatról Vetés községgel. Ez a kiss község Szatmár-töl 15 km er re található, valamint Szatmár és Nagykáröly városok közöt a DN 19 es utszakaszon.

        Éghajlat

    Általában a klima mérsékelt, Szamosdob község az éjszaki (óceáni) légnyomásoknak van kitéve, nyár és tél közt mérsékeltek a hömérségleti.

    Szamosdob község a következö falvakból ál: Szamosdob, Csengerbagos,  Dacia, Paulian és Traian.

    A község székhelye Szamosdob falú, amelyk a következö georg. Szélességi fokon talalható: - éjszakról  47°45' és dél ról 22°42'.
    A legnagyobb fójó amely keresztúl szeli a községet a Hómóród, amelyk a nyúgati részen keresztülszeli dél-röl keletre, asztán éjszak - kelet felé veszi útját.

    A falúknak a hivatalós megalakúlási évei a következök:

  • Szamosdob: 1600
  • Csengerbagos: 1450
  • Traian: 1921
  • Paulian: 1922
  • Dacia: 1924
        Szeméiségek

    Teodor Odesteanu (aki 1938 ban nevet cserélt Nagy-ról  Odesteanu-ra) Csengerbagoson születt,  1894 febrúár 22 én, és elhúnyt Beius - ban 1942 - ben, lelkész tanár, tanulmányait a zenei szakon Bukarest-ben végezte ell, asztán földrajzótt és történelmet Kolozsvárón.
    Valeriu Barbosu, az elsö tanár és lelkész e vólt a "Principele Mihai", (1926) falúnak a mostani Traian falú.
    Iosif Spadaru, született 1901 ianúár 17 én Csengerbagoso, egy tanári calád - ból, ö vezetöje vólt a  Seini, Rosiori, Valea Vinului és Szatmár-i korúsok-nak , egész 1939 ig, 1940 útán elmenekült Gyulafehervára és elhunyt 1949 augusztus 3 án Ribita-n. Ö volt a legnagyobb korúsvezetöakit Szatmár megye tudhatott magának.
    Ion Bledea, vers és újság iró, született 1951február 15 én, Szamosdobon. Kiata a következö kötetet "Ló vadaszat", elbeszélést, Rómán Könyv kiadó, Bukuresti 1977. Elhúnyt 1998 májús 25 én.
    Ion Ghiur, költö, született 1938 nov. 26 án Paulean falúban. Kiadta a  "De Sant Ospiciu" regényt, a  "Brumar" kiadónál, Temesvárón, 2001 és a  "Imbracarea tacerii in ametist",  "Marineasa" kiadó, Temesvár, 2005, "Mesaje din uitare",  "Marineasa" kiadó, 1999, "Un cap de pod albastru", "Marineasa" kiadó, Temesvár,1997, "Cercul si spada",  "Pleiade" kiadó, Szatmár, 1990, "Vieti paralele", "Dacia" kiadó, Kolozsvár, 1985, "Ratacirea in Lucruri", "Eminescu" kiadó, Bukuresti, 1972, verses köteteket.
    Aurel Pop, költö, újságiró, kritikus, született 1949 nov. 22 én Cetatele falúban,  Sisesti község, Maramarós megyében. 1955 ben követi szüleit Szatmár megyébe, Szamosdob községben, Dacia falúba. A következö verses köteteket adta ki: "Pelerinaj de secesiune", "Solstitiu" kiadó, Szatmár, 2004. "Calvarul cuvintelor", "Grinta" kiadó, Kolozsvár, 2006.


        ADATOK SZAMOSDOB KÖZSÉGRÖL

    Adatok a község röl
    01.01.2005 én, a község lakosága 2795 szemely volt.
    A falukra, nemzetiségre és valásra felbontot táblazat a 2002 es felmérések szerint a következök:       
  
Falu Lakosok Romanok Magyarok Rromak Nemetek Egyeb
Szamosdob 1192 637 312 237 3 3
Csengerbagos 736 491 218 27 - -
Traian 171 170 - 1 - -
Paulian 500 377 1 - 1 121
Dacia 185 163 4 - - 18
Osszesen: 2784 1838 535 265 4 142

Falu Lakosok Ortodoxok Romai kat. Gorog-kat. Reformatusok Egyeb
Szamosdob 1192 808 25 16 307 36
Csengerbagos 736 437 18 34 241 6
Traian 171 170 - - - 1
Paulian 500 397 3 10 1 89
Dacia 185 173 3 - 2 7
Osszesen: 2784 1985 49 60 551 139

    A gazdaságok, lakóhejségek száma és a lakóterúletek nagysága / négyzetméter.

Falu Gazdasagok szama Szobak szama Lakoteruletek/negyzetmeter
Szamosdob 387 835 14014
Csengerbagos 273 568 9104
Traian 70 206 3591
Paulian 166 374 5779
Dacia 72 165 2406
Osszesen: 968 2148 34894

    A legföb foglalkozása a lakozságnak a mezögazdaság, az álatok nevelése és a földek megmüvelése. Szamosdob község nek 6881 hektár föld terület ál rendelkezésére, amelyk néhány régebi adatok szerint a következöképen van felósztva: termöföld 5931 hektár: szantó föld - 4913 hektár; legelö - 883 hektár; füves  - 83 hektár; erdö - 311 hektár; szölös 6 hektár; gyúmölcsös 2 hektár; vizek 126 hektár és egyéb terúletek - 557 hektár.
    Szamosdob község földjei a megyei statisztika szerint:
    FÖLDEK

Szanto fold Legelo Fuves Gyumolcsos Erdo Vizek Szolos Egyeb teruletek Osz termofold Osz foldek
4913 883 83 2 311 126 6 557 5931 6881

     Fölényben vanak a magantulajdonban lévö földek, a magantulajdonban lévö terúletek száma elkezdet nöni.
    A terúletek-nek a felosztása tulajdonosok szerint a következö: 73.32 % a magantulajdonban van (a község lakosainak a tulajdonában) és  26.68 % a idegen ek tulajdonában van ( nem a község tulajdonában).
    Az álatok száma a 2002 es népszámlálás adatai szerint a következö: szarvasmarhák – öszesen: 1627 darab; júhak öszesen 731 darab; disznofelék 5779 darab:
    ÁLATOK

Falu Szavasmarhak Juhak Kecskek Disznok Madarak Lovak Meh-csalad>
Szamosdob 539 109 6 2053 4706 143 74
Csengerbagos 481 30 5 1794 4932 117 10
Traian 129 214 - 462 1189 24 -
Paulian 291 336 - 736 2083 35 4
Dacia 187 42 - 734 1199 29 14
Osszesen: 1627 731 11 5779 14109 348 1